Salaan Media - Warbaahin Dhex-dhexaad ah

wasiir ka biyaha oo qorshaha aanba ku darin biyo laanta gobol sool Laascaanood…..

wasiir ka biyaha  oo qorshaha aanba ku darin biyo laanta gobol sool Laascaanood…..
 
ᴡᴀꜱɪɪʀᴋᴀ ʙɪʏᴀʜᴜ ᴍᴀʀᴋᴜᴜ ʜᴀᴅʟᴀʙᴀ ᴡᴀxᴀʏ ꜱɪɪ ᴋᴀʟᴀ ꜰᴏɢᴀᴀᴅᴀɴ ʀᴇᴇʀ ꜱᴏᴏʟ..ᴡᴇʟɪ ɪꜱᴀɢᴏᴏ ᴋᴀ ʜᴀᴅʟᴀᴀʏᴀ ʙɪʏᴏ ʟᴀᴀɴᴛᴀ ᴋᴀ ᴛᴀᴀɢᴀɴ ʟᴀᴀꜱᴄᴀᴀɴᴏᴏᴅ ʟᴀᴍᴀ ᴀʀᴀɢ ɪʏᴏ ɪɴᴜᴜ ᴋᴜ ᴅᴀʀᴀʏ Qᴏʀꜱʜᴀʜᴀ ᴡᴀꜱᴀʀᴀᴅᴀᴀꜱ ʙɪʏᴀʜᴀ.ɪɴᴛᴀᴀꜱ ᴡᴀxᴀᴀ ʟᴀ ᴀʀᴋᴀᴀ ɪꜱᴀɢᴏᴏ ᴋᴀ ʜᴀᴅʟᴀᴀʏᴀ ᴍᴀꜱʜᴀ ʀɪɪᴄᴅᴀ ɢᴏʙᴏʟ ᴋᴀʟᴇ ʟᴀɢᴀ ꜰᴜʟɪʏᴇʏ..ᴡᴀxᴀᴀ Qᴀʙᴀᴛᴀʏ : “ᴍᴀᴀʜᴍᴀᴀᴅᴀ ᴛɪᴅʜᴀᴀʜᴅᴀ ᴄᴇᴇʟɴᴀ ᴜᴍᴀ Qᴏᴅɴᴀ ᴄɪᴅɴᴀ ᴜᴍᴀ ᴍᴀQɴᴀ”…
 
Wabilah towfiq..
 
#Cabdinasir garaad Abshir