Agasimaha Guud Macdantu Muxu Kala Kulmay Buralayda Dahabka Cirshiida Oo Ay Badhayso Shirkad Calamiyi

Agasimaha Guud Macdantu Muxu Kala Kulmay Buralayda Dahabka Cirshiida Oo Ay Badhayso Shirkad Calamiyi