AGAS DUULIS

DUULISTA
AGASAAMIHA DUULS 2

Wararkii u dambeeyey