Waxaa dhamaan ardeyda Somaliyeed ee Dusgiyada sare dhameeyey la ogaysiinayaa in ay Jaamacadaha dalka Ruushka wax ka baran karaan.

| October 10, 2017
UniversityMosco-150x150Waxbarashada Jamacadaha Dalka Ruusha waxaa lagu baranayaa afka igiriisida iyo afka Ruushka, hadii aad afka Ruusha wax kubaranayso qiimaha Fiigu wuxuu ka jabnaanayaa qiimaha af-ingiriisida  ilaa iyo 20%. Hadii aad afka Ruushka wax ku barato waxaad helaysaa fursado badan oo ah in aad schoolarship ka hesho dalka Ruushka.  Barashada Luqada Ruushka sanadka hore inta aanad gelin jaamacada waxa qiimaheedu  kugu tegaysaa xisaabtan hoose:

Fiiga luqada oo sanad ah =  $2500. kharajka visaha , caafimaadka iyo cashuuro kala duwan $1800,  Kharajka ku baxaysa hurdadaada sanadkiiba waa $800
Dhamaan Total: $5000  kuma jiro tigidhkaagu  !  Ardey kasta oo doonaaya in uu Ruushka wax barasho u tago waxaa soo ansixinaaya immigration ka Ruusha. Waxa ardeygu marayaa  5 Talaabo oo kala horeeya si uu visha ardeynimo ugu guuleysto . hadii aad u baahan tahay faah-faahin dheeraad ah  oo ku saansan waxbarashada Dalka Ruusha, Ukrain iyo Gorgia ,fadlan la soo xidhiidh magacyadan hoose:
                    MEDICAL FIELDS: 

 • General Medicine  = =  6 Years
 • Paediatrics  = =   ==     6 Years
 • Dentistry  = ======     5  Years
 • Pharmacy = ======     5 Years
 • Public Health =  ==       6 Years
 • Nursing    ===    =  =     4 Years
 • Veterinary Medicine =  5 Years
  • All Bachelora for medical field -Fees $3700- 9000
 • Post Graduate Education/Clinical Residency Programs/ Doctorate Programs = 2– 5 Years
           = Fees per year for 2 semesters from $ 4000 –  $8000
             All Masters programmes  for medical field  =         2 Years    Fees =  $ 4000   Per Year for Two semesters
             PHD    ====   =    ===    3 Years     Fees  = $ 4500  Per Year for Two semesters

                 AVIATION / AEROSPACE: 

 • Aerospace Engineering =     4 Years
 • Aeronautical Engineering =  4 Years
 • Rocket Engineering          =  4 Years
 • Avionics                            =   4 Years
 • Airport Management        =   4 Years
 • Aerospace Management  =   4 Years
 • Airport & Flight Control Management =  4 Years.
 • All Bachelors ====   ===========4 Years. Fees  $ 2500-3000
 • All Masters programmes  = ===      2 Years 
 • PHD = ==========  =========== 3 Years
 •          COMPUTER / IT / TELECOM:
  • Computer Engineering =  4 Years
  • Computer sciences       =  4 Years
  • Computer systems & Networks = 4 Years
  • Information Technology  =            4 Years
  • Information Technology Engineering = 4 Years
  • Computer Hardware & Software Engineering = 4 Years
  • Telecommunication                     =   4 Years

  Telecommunication Engineering = 4 Years

 • All Bachelors  =====  4 Years  = Fees  $ 2500-3000 Per Year
 • All Masters = =====   2 Years  =  Fees  $ 4000 Per Year
 • PHD = ==========    3 Years  =  Fees   $ 4500 Per Year
 •        ENGINEERING FIELDS: 
 • Electrical Engineering  =             =   4 Years
 • Electronics Engineering =           =   4 Years
 • Electromechanical Engineering =   4 Years
 • Mechatronics Engineering         =   4 Years
 • Mechanical Engineering            =    4 Years
 • Civil Engineering                        =    4 Years
 • Architecture Engineering          =    4 Years
 • Oil & Gas Engineering               =    4 Years
 • Petroleum Engineering              =   4 Years
 • Biomedical                               =  =  4 Years
 • Biomedical Engineering         =  =  4 Years
 • Mining Engineering                =   =  4 Years
 • Geology                                  =    =  4 Years
 • Geodesy                                     =    4 Years
 • Land Planning & Management =    4 Years
 •  All Bachelors===== 4 Years = Fees = $ 2500-3000- Per Year
 • All Masters ======   2 Years = Fees = $ 4000–         Per Year
 •  PHD ==========     3  Years =Fees = $ 4500           Per Year

                    ECONOMICS FIELDS: 

 • Economics = 4 Years
 • International Economics = 4 Years
 • Business Administration = 4 Years
 • Management                     = 4 Years
 • Accounting & Audits        = 4 Years
 • Banking & Finance           = 4 Years
 • International Economics Relations =  4 Years
 • Hotel & Tourism Management =          4 Years
 • All Bachelors ==   4 Years = Fees = $2500- 3000 Per Year
Abdi Yusuf  Student recruitment counsellor
 and  career advisor United Kingdom.
44+ 07950 341 347
Viber: 44+07950 341 347
WhatsApp: 44+07950 341 347

Category: Articles