Rajiga dadweynaha reer London iyo joojinta Qaadka.